Francisco Ruiz Velasco

Dark Horse Presents #30 (Francisco Ruiz Cover)
Dark Horse Presents #30 (Francisco Ruiz Cover)
Predator Hunters #3 (Cover B Francisco Ruiz Velasco)
Predator Hunters #3 (Cover B Francisco Ruiz Velasco)
Strain Mr. Quinlan, Vampire Hunter #4 (Francisco Ruiz Regular Cover)
Strain Mr. Quinlan, Vampire Hunter #4 (Francisco Ruiz Regular Cover)
The Strain Mr. Quinlan, Vampire Hunter #5 (Francisco Ruiz Cover)
The Strain Mr. Quinlan, Vampire Hunter #5 (Francisco Ruiz Cover)
Predator Hunters #1 (Cover B Francisco Ruiz Velasco)
Predator Hunters #1 (Cover B Francisco Ruiz Velasco)
Predator Hunters #2 (Cover B Francisco Ruiz Velasco)
Predator Hunters #2 (Cover B Francisco Ruiz Velasco)
Predator Hunters #4 (Cover B Francisco Ruiz Velasco)
Predator Hunters #4 (Cover B Francisco Ruiz Velasco)
Predator Hunters #5 (Cover B Francisco Ruiz Velasco)
Predator Hunters #5 (Cover B Francisco Ruiz Velasco)